Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 46

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 106
Programul de finantare

Programul de finantare

Programul de cooperare transfrontalieră ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, este implementat, în decursul perioadei de programare a Uniunii Europene 2007-2013. Programul Operaţional Comun (POC) este fundamentat pe eforturile comune de planificare ale celor patru ţări participante şi are ca scop asigurarea unui cadru pentru activităţile ce vor conduce la intensificarea şi adâncirea cooperării sociale şi economice, între regiunile Ucrainei şi cele ale Statelor Membre, care împart graniţe comune.

 

Scopul programului este de a intensifica si de a adânci cooperarea de o maniera durabila din punct de vedere al mediului, social si economic între regiunile Ucrainei si ariile eligibile si adiacente din Ungaria, Slovacia si România.

 

Aria programului reuneşte puternice legături istorice şi culturale. Este caracterizată şi de multe trăsături geografice şi ecologice comune, cum ar fi importanţa râurilor precum şi prezenţa coridoarelor ecologice care traversează graniţele administrative. Acest program de cooperare -precum şi celelalte de aceeaşi natură - au fost introduse cu scopul de a elimina disparităţile sociale şi economice şi de a apropia populaţiile acestor ţări învecinate. Locuitorii acestor regiuni separate, sunt legaţi de o moştenire culturală comună şi de tradiţii religioase comune. Pe baza puternicelor legături istorice şi având în vedere îngrijorarea ca graniţele UE să nu devină o barieră, obiectivele ENPI, promovând cooperarea şi dezvoltarea de-a lungul graniţelor externe ale UE, oferă importante oportunităţi pentru întărirea cooperării economice şi sociale în aria programului.

 

Pentru a coordona Programul ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, au fost stabilite următoarele structuri comune:

• Comitetul Comun de Monitorizare (CCM), supervizează şi monitorizează implementarea programului şi este responsabil pentru selecţia proiectelor;

• Autoritatea Comună de Management (ACM), deţine responsabilitatea generală în ceea ce priveşte managementul şi implementarea programului faţă de Comisia Europeană, Autoritatea Comună de Management îndeplineste rolul de Autoritate Contractantă;

• Secretariatul Tehnic Comun (STC), organismul de implementare şi coordonare al programului; asistă Autoritatea Comună de Management, Comitetul Comun de Monitorizare şi Autorităţile Naţionale în realizarea sarcinilor pe care acestea le deţin; STC acţionează sub autoritatea ACM.

Documentul Strategic ENPI CBC 2007-2013, implementează politicile generale ale UE şi obiectivele activităţilor de cooperare transfrontalieră. Acestea sunt:

* Promovarea dezvoltării economice şi sociale durabile, în zonele de graniţă;

* Abordarea comună a provocărilor comune, în domenii precum mediul, sănătate publică şi prevenirea

şi lupta împotriva crimei organizate;

* Asigurarea de graniţe sigure şi eficiente;

* Promovarea locală a acţiunilor de tip “people-to-people”.

 

Criteriile orizontale fac parte implicit din acest program:

a) Oportunităţi egale

Principiul egalităţii şanselor este susţinut de program şi este important ca toate grupurile din societate să aibă acces, în egală măsură, la oportunităţile şi beneficiile programului – în scopul atingerii obiectivelor definite de program.

Oportunităţile egale au în vedere femeile, copiii/ tineretul, persoanele cu handicap, minorităţile entice si alte grupuri dezavantajate.

b) Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea economico-socială şi integrarea regiunilor de graniţă, trebuie direcţionată astfel încât să se asigure dezvoltarea durabilă economico-socială şi de mediu. Toate proiectele trebuie să identifice şi să utilizeze, în mod corespunzător, oportunităţile de mediu ale regiunilor de graniţă, fără a deteriora aria din punct de vedere al mediului înconjurător, contribuind astfel la beneficiul economic şi social.

c) Coeziune teritorială

Principiul cooperării teritoriale este principiul cheie în multe programe UE şi are scopul de a stimula dezvoltarea economico-socială în aria programului, astfel încât disparităţile regionale dintre regiunile eligibile în acest program şi celelalte regiuni din Ungaria, Slovacia, România şi Ucraina să se diminueze.

Alte detalii despre program se găsesc la: www.huskroua-cbc.net